VIII. UNIVERZITNÁ KONFERENCIA SZU XV. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠVOČ

15. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI
25. apríl 2019

 

Dňa 25. apríla 2019 sa na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave v miestnosti Vedeckej Rady konala XV. fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti, ktorá bola súčasťou VIII. univerzitnej konferencie ŠVOČ. Konferencie sa zúčastnilo 16 študentov s 13-timi prezentáciami. Rozhodujúcimi kritériami hodnotenia boli aktuálnosť témy, štruktúra práce, spracovanie teoretickej analýzy, metodické spracovanie, formálna úprava, dodržanie citačnej normy a úroveň prezentácie. Všetky práce boli odprezentované na vysokej úrovni, takže odborná komisia mala veľmi ťažkú úlohu. Nakoniec tajným hlasovaním dospela k nasledovnému poradiu: 

 

 1. Bc. Marcel Bim: 
  Telemedicína, E-learning a rádiológia
  Školiteľ: Ing. Jozef Baláž, PhD. 
 1. Dominika Majerczak:
  Poskytovanie služieb pôrodnou asistentkou v primárnej zdravotnej starostlivosti
  Školiteľ: PhDr. Janka Hrabčáková, PhD. 
 1. Monika Slamková, Erika Zimmermannová:
  Motivačné a demotivačné faktory práce sestier
  Školiteľ: PhDr. Jana Rottková, PhD. 

 

Prvé tri víťazné miesta boli prof. MUDr. Petrom Šimkom, CSc., rektorom univerzity ocenení finančnou odmenou. Víťazovi Bc. Marcelovi Bimovi pani dekanka Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. odovzdala cenu dekana, ktorou bol poukaz na víkendový pobyt pre 2 osoby s welcome drinkom, plnou penziou a wellness v horskom hoteli.