Druhý fakultný „Deň zdravia“ FOaZOŠ SZU 

20. 03. 2019

Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., dekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave organizovala už druhú akciu v tomto akademickom roku „Deň zdravia“. 

Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., dekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, organizovala druhý fakultný  „Deň zdravia“.  Akcia sa konala 20. marca 2019 v priestoroch Vedeckej rady fakulty a mal prívlastok „mliečny deň“. 

Dekanka fakulty na úvod  privítala zástupcov rektorátnych útvarov SZU, vedenie a pedagógov fakulty, ako aj študentov jednotlivých študijných odborov a ročníkov. V príhovore uviedla „Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií je predurčená propagovať zdravie a organizovať aktivity zamerané na podporu zdravia. Dnešný „mliečny“ Deň zdravia nadväzuje na prvú akciu organizovanú na jeseň v roku 2018, ktorá sa stretla s mimoriadnym ohlasom“. 

Druhý fakultný deň zdravia bol zameraný na správnu výživu a podporu konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov. Dekanka fakulty sponzorsky zabezpečila mlieko, syry, tvaroh, maslo, jogurty, tvarohové peny. Bohatú ponuku výrobkov mnohých chutí dopĺňali ochutené mliečne nápoje a mliečna ryža. Stoly plné mliečnych výrobkov, krčahov mlieka a nádherne naaranžovaných syrov lákali už na pohľad a najmä študenti si s nadšením vyberali tie svoje obľúbené. „Mliečna desiata“, za ktorú dekanke fakulty úprimne a spontánne ďakovali, bola malým prispením ku zdraviu o ktoré sa ako budúci zdravotníci onedlho budú starať.